Rekonektivní léčení je metoda frekvenčního informačního léčení.Je to účinná forma spojení s léčivými frekvencemi,které obsahují energii,informace a světlo na vysoké úrovni.Jde o návrat do původního stavu harmonie a zdraví.Působí na rovině příčiny a tím může odstranit i následek.Vyladí vaše tělo na úrovni základní frekvence zdraví a napravuje chyby v energeticko-informačním systému našeho těla.Může v podstatě vymazat ze systému chybu,která je příčinou nerovnováhy v těle a tím ji může vyléčit na úrovni mentální,emocionální a fyzické.

Výzkumy v oblasti rekonektivního léčení prováděly vědecké kapacity jako např.Gary Schwartz a William Tiller.Výsledky byly také shrnuty v publikaci"Věda potvrzuje rekonektivní léčení" od dr.Konstantina Korotkova(Science confirms reconnective healing)